Lithuanian  Lietuviškai   Russian  По-русски  
Medieval Lithuania
SOCIETY OF MEDIEVAL LITHUANIA

              Warfare:   Raids |  Battles | Defence of Pilėnai |


Defence of Pilėnai

       On February 25, 1336 the Teutonic Knights and their guests from Germany, Belgium, Austria and France laid siege around Pilėnai Castle in Samogitia, in the land of Trapėnai. The defence, led by Margiris, made a valiant effort, but once it became clear that they were unable to withstand the attack, they burned everything and committed mass suicide.
       In the 19th-20th centuries the history of defence of Pilėnai received much attention from the historians and writers, and became a theme of numerous works of art and scholarly research.

Aria of Margiris from the Opera “Pilėnai” by Vytautas Klova (1955)
Performed by Jonas Stasiūnas (1978)

- Margiris grįžta, valdovas sugrįžta!
Ir skydas, ir žemė visa kruvina.
 
 
- Štai ir jūsų eilė,
Paskutiniai Pilėnų gynėjai!
Kalavijų rūdis numazgokit
Kryžiuočių krauju!
Ginam Lietuvą mes
Nuo nedorėlio priešo gaujų!
Ginamam laisvę ir laimę kartų
Būsimųjų!
 
 
Padėję savo gyvybę brangią
Ant aukuro mūsų tėvynės
Te baisia mirtim ją numirsim!
Praamžiaus ranka
Bus palaiminta toji auka!
Bus palaimintas karžygių šventas
Atminimas!
 
 
Vaitoja mūs žemė gimtoji,
Bokštai ir sienos liepsnoja,
Ir priešas žiaurusis jau telkia jėgas
Lemtingajai kovai.
Nejau sutiktų kas nors iš mūsų jiems vergaut?
Geriau mirtis!
 
 
- Geriau tegu, geriau mirtis!
Geriau mirtis!
 
 
- Suspauskim tvirčiau kalaviją,
Visi, kas tik mirti nebijo,
Visi, kurie pakelia kuoką
Ir akmenį sviesti į priešą dar moka,
Į kovą!
 
 
O jūs, žilagalvės senelės,
O jūs, motušėlės mielosios,
Palaiminkit vyrus, kad jotų
Be baimės į kruviną puotą,
Kad mūrais pavirstų tenai!
Kad žemė gimta amžinai
Po kojomis priešų liepsnotų!
 
 
Štai ir jūsų eilė,
Paskutiniai Pilėnų gynėjai!
Kalavijų rūdis numazgokit
Kryžiuočių krauju!
Ginam Lietuvą mes
Nuo nedorėlio priešo gaujų!
Ginamam laisvę ir laimę kartų
Ateities!
 
 

Ūdrys' Song from the Opera “Pilėnai” by Vytautas Klova
Performed by Eduardas Kaniava (1978)

Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom,
Apkaišysiu pavadėlį žaliom rūtom
Ir valdovui tartum tėvui,
Nusiėmęs kepurėlę,
Nusilenksiu.
 
I will dress my stead in flower garlands,
Dress the headgear with the greenest rue,
To my lord like to the farther,
Bending down my hat in hand,
I will plead.
 
Duok, valdove, kilpinėlį eiklų, taiklų,
Kalaviją, ant žarijų žaizdro lietą,
Kirvį aštrų, ilgakotį,
Sunkią kuoką pakilnoti,
Duok, valdove!
 
Lord, give me the swiftest bow and arrows,
Give the sword, steeled hard upon a forge,
Axe severe with long handhold,
Massive bludgeon for the hold,
Lord, give me!
 
Nusibodo girioj stumbrą varinėti,
Nusibodo tavo sakalus penėti.
Jei medžioti, tai medžioti
Nuožmų vanagą kryžiuotį
Priešo žemėj.
 
I am tired of chasing aurochs through the forests,
Sick and tired of feeding falcons of yours.
If we chase, so let’s go chasing
The black hawks, severe crusaders
On the field of theirs.
 
Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom,
Apkaišysiu pavadėlį žaliom rūtom,
Kad skrajūno mano žirgo
Pikto priešo piktos širdys
Vis bijotų.
I will dress my stead in flower garlands,
Dress the headgear with the greenest rue,
Let my stead go fly on wings,
Making tremble evil harts of
Evil enemies.

(Translated by Inga Deidulė <>, 2004)


Back Battles     Lithuanian Religion and Mythology Next    

 
History
Introduction
Chronology
Sources
Viking Age
Origin of the State
Grand Dukes
Society
Introduction
Social strata
State structure
Warfare
Religion
Writing and languages
Castles
Introduction
The Castle of Voruta
History
News
Research reports
Articles
Poetry
Wooden Castles
Brick Castles
Legacy of the GDL
Introduction
Articles
Maps
Discussions
 
About the author of the site
Biography
Contacts
 
 
 
Sign the Guest Book: