Marcin Murinius - Kronika mistrzуw pruskich

Lithuanian  Lietuviškai   English  English  
Medieval Lithuania
ИСТОРИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТВЫ

              Источники:   50-1009 |  1009-1183 |  1183-1283 |  1283-1386 |  1386-1506


Источники

Позднее средневековье
Часть I (1283-1386 гг.)
       26 мая 1323 г. Гедиминас, король Литвы, в письме городам Ганзы провозглашает о своем намерении принять крещение и приглашает купцов, ремесленников, а также рыцарей и крестьян, прибыть в Литву.

      Gedeminne Dei gratia Letphanorum Ruthenorumque rex, princeps et dux Semigallie honorabilibus viris providis et honestis, advocatis, consulibus civibusque Lubicensibus, Rostokcensibus, Sundensibus, Gripeswaldensibus, Stetynensibus Gotlandieve mercatoribus et mechanicis cuiuscunque conditionis salutem et regalem gratiam et favorem.
       Cum omnia regna subiacent celesti regi Jhesu Christo, de quibus unum tenemus tamquam forma in materia vel servus in domo, licet omnium regum minimus apparemus, tamen Dei providencia in propriis maximus, in quibus habemus precipere et impetrare, perdere et salvare, claudere et reserare. lamdudum nostros terminos transivistis absque ulla recognicione visitando Noygardiam Pleskowiamque. Omnia permisimus futurum propter bonum; nunc vidistis et aure percipitis de die in diem omnium vestrorum detrimentum. Miserunt progenitores nostri vobis suos nuncios et litteras, aperuerunt vobis terram, nullus vestrorum veniens, aut canis ex parte eorum referens grates de preceptis. Non vos terreant prescripta. Si ipsi unum promiserunt, Domino annuente, nos dupla faciemus. Ideoque amplius quia patri nostro sanctissimo domino pape nostras litteras misimus pro ecclesie Dei unione et legatorum suorum adventum cum inenarrabili tedio expectamus, quorum presenciam litteraliter recepimus nos videre. Idcirco consulentes vobis ipsis mittentes nobis ex parte vestrorum omnium sollempnes nuncios veros et viros fidedignos super manum nostram et super presens scriptum nostro regio sigillo roboratum, super hoc promittimus vobis omnibus fide data, quod talem pacem ordinabimus ininuicem, quod Christiani similem nunquam senciebant.
       Episcopos, sacerdotes, religiosos Ordinis Predicatorum et Minorum colligemus, quorum vita laudabilis et probata; talium nolumus accessum, qui de cenobiis faciunt latronum refugium et elemosinam vendunt in detrimentum animarum et eciam unde latrunculi exeunt in perceptionem et mortificacionem clericorum; de talibus monachis sibi unusquisque caveat consulimus dominorum.
       Insuper ex regali dono damus iam in presenti carta nostram terram liberam esse sine theoloneo, exactione angariarum et perangariarum super omnes predecessores nostros omnibus merca-toribus, militibus, vasallis, quos dotabo reddi-tibus unicuique suam secundum dignitatem. Me-chanicis condicionis cuiuscunque scilicet fabris, sutoribus, carpentariis, lapicidis, in arte salis pe-ritis, pistoribus, argentariis, balistariis, piscato-ribus cuiusve condicionis veniant cum liberis, uxoribus et iumentis, intrent et exeant secundum placitum omni turbatione proculmota, quod spo-pondimus in hiis fide data, quod ab omni iniusta peticione meorum subditorum manebunt securi et exempti.
       Agriculis nostrum regnum intrandi commoran-dique volentibus damus et concedimus ad decem annos colere libere absque censu et medio tem-pore ab omni opere regio sint exempti; termino predicto expirato et eciam secundum terre fer-tilitatem dabunt decimam prout in aliis regnis vel propriis dare consueuerunt; ita tamen quod no-biscum plus exsuperabit granum quam in aliis regnis est consuetum.
       lure civili utatur Rigensis civitatis omnis vul-gus, nisi tunc melius fuerit inventum de sano con-silio discretorum. Ut igitur securiores et magis cerciores vos reddamus, duas ecclesias fratrum Minorum, unam in civitate nostra regia Vilna dicta et aliam in Noygardis habemus erectas, et terciam fratrum Predicatorum, ut quivis secundum ritum suum Deum colat.
       Quod ergo nostre donacionis concessio maneat inpermutabilis et firma, presentem cartam conscri-bi iussimus et sigilli nostri appensione fecimus roborari; quia hoc scientes quod idem sigillum domino nostro ac patri sanctissimo misimus et quicquid sibi litteraliter conscripsimus servabimus illibatum. Contradictores huius sigilli tamquam maliciosos fidei destructores, hereticos mendaces repudiamus et omni honore privatos in hiis scriptis. Per ducatum domini Subonislay ducis Masovie ad nos poterit habere securum accessum super manum nostram unusquisque.
       Datum Vilna, anno Domini M°CC°C XX°III ipso die Corporis Christi. Littera perlecta in una civitate petimus sub testimonio religiosorum ac alioruin fidedignorum virorum exscribi et mittere in aliam sine mora, ut desiderium nostrum manifestetur universis. Valete.

       (Tekstas iš: Metraščiai ir kunigaikščių laiškai. - Vilnius, 1996. - P. 102-108)
 

 

      Гедимин, милостью божьей король литовцев и русских, правитель и князь Земгалии, мужам почтенным, рачительным и уважаемым, судьям, советникам и гражданам Любека, Ростока, Зунда, Грейфсвальда, Штеттина и Готланда, купцам и ремесленникам всех состояний [шлет] привет, королевскую милость и любовь.
      Поскольку все королевства, одним из которых владеем мы, также подвластны царю небесному Иисусу Христу, как форма содержанию и раб дому, то, хотя среди- всех королей мы являемся наименее значительным, однако, божественным промыслом в своих землях, где предписываем и повелеваем, казним и милуем, открываем и закрываем [доступ в наши владения], мы самое могущественное лицо.
      И вот сейчас вы без всякого затруднения перешли наши границы, [с целью] посетить Новгород и Псков. Все это мы [вам] позволили, уповая на лучшее будущее.
      Теперь вы сами изо дня в день видите и слышите [об] убытке, [который] вы все [понесли]. Наши предки послали к вам своих послов и грамоты, предоставили вам землю, [но] никто из ваших не пришел, ни одна собака из владений их не ответила благодарностью на [это] пожалование.
      Написанное выше пусть не пугает вас. Если они [предки наши] обещали одно, то мы с благословения господа сделаем вдвойне и, следовательно, больше; ведь нашему отцу святейшему господину папе мы ради единения с церковью божьей направили наше послание и ожидаем с несказанным нетерпением прибытия его легатов, безопасность которых мы обещали неуклонно блюсти.
      Поэтому, заботясь о вас самих, приглашая к себе от всех вас истинных полномочных послов, и людей, заслуживающих доверия, мы сверх нашей подписи и настоящего послания, скрепленного нашей королевской печатью, сверх этого клятвенно обещаем вам всем, что мы установим такой мир, подобного которому христиане никогда не знали.
      Мы приглашаем к себе епископов, священников, духовных лиц Ордена проповедников и миноритов, жизнь которых честна и достохвальна; [но] мы не желаем доступа [к нам] тех, которые делают из церквей разбойничий притон, торгуют милостыней в ущерб душам [своим] и даже выходят оттуда признанные разбойники и [люди], умерщвляющие клириков. Мы советуем каждому государю остерегаться таких монахов.
      Сверх того, [превосходя] всех наших предшественников, мы уже в настоящем послании объявляем, что по королевскому пожалованию наша земля свободна от торговых пошлин и дорожных повинностей для всех купцов, рыцарей, вассалов, которых мы обеспечим доходом каждого сообразно его положению; для ремесленников любого состояния, именно мастеров, сапожников, тележников, каменотесов, соледобытчиков, пекарей, серебреников, баллистариев, рыбаков, и любого [другого] состояния – пусть приходят; с женами, детьми и домашним скотом пусть согласно предписанию приходят [в нашу землю] и уходят [из нее] совершенно беспрепятственно, так как мы клятвенно обязуемся, что они останутся в безопасности и будут избавлены от всех несправедливостей со стороны наших подданных.
      Земледельцам, желающим прийти в наше королевство и остаться [в нем], мы даем [землю] и разрешаем в течение десяти лет свободно и без налога обрабатывать [ее] и половину этого времени быть свободными от любой королевской повинности. По истечении же вышеупомянутого срока и также, в зависимости от плодородия земли, они будут давать десятину, как заведено в других королевствах и у других народов с тем, однако, расчетом, чтобы у нас доход их возрастал сильнее, чем обыкновенно бывает в других королевствах.
      Пусть весь [этот] народ пользуется гражданским правом города Риги, если только к тому времени мудрым советом благородных не будет найдено лучшее [решение].
      А чтобы сделать вас более преданными и надежными, мы построили две церкви миноритов: одну в нашем королевском городе, именуемом Вильно, и другую в Новогородке, и третью – Ордена братьев проповедников, чтобы каждый славил господа согласно своему обычаю.
      Итак, чтобы наше пожалование оставалось нерушимым и крепким, мы повелели написать эту грамоту и скрепить ее нашей печатью. Поскольку известно, что [грамоту, скрепленную] такой же печатью, мы послали господину нашему и святейшему отцу и что мы для себя все точно переписали, мы сохраним [наше слово] неизменным.
      Поносящих [же] печать мы в этом послании отвергаем, как злобных рушителей веры, лживых и бесчестных еретиков.
      Через княжество господина Бонислава, князя Мазовии, к нам каждый при нашем покровительстве может иметь свободный доступ.
      Дано в Вильне, в лето господне, 1323, в самый день тела Христова.
      Послание, оглашенное в одном городе, мы просим переписать под наблюдением духовных лиц и других достойных доверия людей и без промедления переслать в другой, чтобы наше желание стало известно всем.
      Прощайте.

       (Перевод И. В. Шталь: Gedimino laiškai = Послания Гедимина / подготовили В. Т. Пашуто и И. В. Шталь, Вильнюс, 1966, с. 36-46)

       26 мая 1323 г. Гедиминас, король Литвы, в письме саксонским миноритам (францисканцам) провозглашает о своем намерении принять крещение, сообщает о в Вильнюсе и Новогрудке построенных костелах и приглашает епископов, священников, монахов, рыцарей, купцов, ремесленников прибыть в Литву.

       Gedeminne divina providencia Letphanorum Ruthenorumque rex, princeps Semigallie et dux religiosis in Christo viris et patribus reverendis ac devotis ministris, custodibus et gardianis ceterisque fratribus Minoribus universis toto orbe diffusis, precipue tamen ministro Saxonie ceterisque fratribus universis salutem cum promotionis amminiculo continuum incrementum.
       Scire vos volumus litteras nostras patri nostro excellentissimo domino Johanni sedis apostolice summo pontifici direxisse, ut inviaret nos una cum ceteris suis ovibus ad pascua ubertatis. Recepimus itaque in responso breviter adventum fieri suorum legatorum, quorum dilatio tedia nobis generat infinita, ut eo cicius perficeretur opus Dei et fraus seductoria cassaretur. Cupimus per vos et vestros fratres in omnibus civitatibus, locis seu villis nostrum pandere velle universis, et populum hortari salutaribus monitis, ut quod rigavit Deus pullulet ac metat et in celestibus collocet cum beatis.
       Volumus enim episcopos, sacerdotes, religiosos ordinis cuiuscunque colligere, precipue de vestris, quibus iam ereximus duas ecclesias, unam in civitate nostra regia dicta Vilna, aliam in Novgardia, ad quas nobis hoc anno quatuor fratres scientes polonicum, semigallicum ac pruthenicum ordinetis, tales ut nunc sunt et fuerunt; et eciam de Predicatoribus, guibus dabimus ecclesiam tempore successivo; exclusis tamen religiosis, qui cenobia eorum in dampnum dominorum et mortificationem clericorum vendunt, miserabiliter animas illudentes. Intimantes eciam populo et fratribus incipiatis intimare in civitatibus, locis et villis amore nostri, quod militibus et armigeris redditus dabimus; mercatoribus autem, fabris, carpentariis, argentariis, salis arte peritis ac plane mechanicis conditionis cuiuscunque liberam facultatem intrandi et exeundi terram nostram per ducatum ducis Masovie domini Bonizlai omni exactione, theloneo, infestatione iniusta angariarum et perangariarum procul motis.
       Hec scripta servabimus rata, quia verbum nostrum ut calibs manebit duraturum. In cuius rei testimonium nostrum sigillum, quod domino apostolico et patri nostro sanctissimo misimus, quod nunc cruciferi ad ignem proiecerunt in contumeliain huius legationis, presentibus duximus apponendum. Huius sigilli contradictores et seriei reddimus falsarios, fildei persecutores, hereticos maliciosos et perversos in hiis scriptis.
       Datum Vilna, anno Domini M° CC°C XX°III ipso die Corporis Christi. Littera perlecta a ministro et custodibus mittatur ad aliam provinciam, et omnes fratres fideliter orent pro rege, filiis et reginis et tota terra, ut dominus perficiat quod incepit.

       (Текст из: Metraščiai ir kunigaikščių laiškai. - Vilnius, 1996. - P. 108-112)


 

 

       Гедимин, промыслом божьим король литовцев и русских, правитель и князь Земгалии, верующим во Христе мужам и отцам досточтимым и благочестивым, священнослужителям, стражам и пастырям и всем остальным братьям миноритам, рассеянным по всему миру, а в первую очередь священнослужителю Саксонии и всем остальным братьям, желает здоровья и постоянного преуспеяния.
       Мы хотим, чтобы вы знали, что мы направили наше послание высочайшему отцу нашему господину Иоанну, первосвященнику апостольского престола, чтобы он споспешествовал нам, как и остальным своим овцам, достигнуть тучного пастбища. Вследствие этого мы получили ответ, что скоро придут его легаты, промедление которых вызывает у нас бесконечную досаду, чтобы тем скорее привести в исполнение дело господне и побороть заблуждение, вводящее в соблазн.
       Мы хотим через вас и ваших братьев во всех городах, местах и деревнях объявить всем наше желание и поощрить народ спасительными наставлениями, чтобы [то], что оросил господь, произросло и было пожато и поместилось на небесах с блаженными. Мы же приглашаем епископов, священников, духовных лиц любого Ордена, в особенности вашего, которому мы уже выстроили две церкви, одну в нашем королевском городе, именуемом Вильно, другую в Новогородке, к которым назначьте в этом году нам четырех братьев, знающих польский, земгальский и русский* языки, такие, какие теперь есть и были [прежде]; а также [мы приглашаем священников] Ордена проповедников, которому мы предоставим в скором времени церковь. Мы исключаем, однако, [из числа приглашенных] тех духовных лиц, которые, нещадно губя свои души, торгуют во вред государям обителями и жизнью духовенства.
       Также общаясь с народом и братьями, уведомляйте ради нашей любви [к вам] в городах, местах и деревнях, что рыцарей и оруженосцев мы обеспечим доходом, а купцам, мастерам, тележникам, серебреникам, соледобытчикам и, равно, ремесленникам любого состояния [предоставим] возможность свободного входа в нашу землю и выхода [из нее] через земли князя Мазовии господина Бонислава [без] всяких налогов, торговых пошлин, без несправедливых посягательств на дорожные повинности, совершенно беспрепятственно.
       Написанное здесь мы сохраним неизменным, потому что наше слово останется твердым как сталь.
       В свидетельство этого мы почли нужным прикрепить к настоящему посланию нашу печать [такую же, как та], которую мы [привесили к грамоте и] послали господину апостольскому наместнику и нашему святейшему отцу и которую теперь крестоносцы предали огню, чтобы оскорбить это посольство.
       Поносящих эту печать и то, что написано здесь, мы в этом послании считаем последователями ложной веры, злобными и коварными еретиками.
       Дано в Вильне, в лето господне 1323, в самый день тела Христова.
       Когда послание будет прочитано священнослужителем и стражами, пусть его перешлют в другую область и пусть все братья неустанно молятся за короля, детей его и королев и все королевство, дабы господь завершил то, что начал.

       (Перевод И. В. Шталь: Gedimino laiškai = Послания Гедимина / подготовили В. Т. Пашуто и И. В. Шталь, Вильнюс, 1966, с. 50-56)


________
       * Переведено по публикации, где вместо pruthenicum написано ошибочно ruthenicum, поэтому и в переводе должно быть не русский, а прусский.

       26 мая 1323 г. Гедиминас, король Литвы, в письме саксонским доминиканцам провозглашает о своем намерении принять крещение и приглашает епископов, священников, монахов, рыцарей, купцов и ремесленников прибыть в Литву.

       Gedeminne Dei gratia Letphanorum Ruthenorumque rex, princeps et dux Semigallie litteratis viris et devotis Ordinis Predicatorum magistris cuiuscunque provincie prioribusve, fratribus, principaliter tamen Magistro Saxonie ac prioribus sub eodem constitutis, salutem et quicquid melius poterit adoptari.
       Sciat vestra honorabilis commendabilisque sciencia nostros nuncios cum litteris misisse ad patrem nostrum gloriosissimum, dominum Johannem papam, ut nos vestiat stola prima, cuius nuncios cum grandi timore et tedio de die in diem expectamus, quia, domino Jhesu Christo annuente, iam parati erimus ad queque sue beneplacita voluntatis. Ita quod episcopos cupimus, sacerdotes, religiosos colligere, exceptis hiis qui claustra sua vendunt et machinantur in mortem clericorum, iura ecclesiastica protegere; clerum honorare volumus et cultum Dei ampliare. Idcirco petimus, ut vos hec in civitatibus, locis et populo nuncietis. Eciam si qui milites essent et armigeri, daremus eis redditus et agriculturam quantum vellent. Mercatoribus, fabris, carpentariis, balistariis, sutoribus, artis mechanicis cuiuscunque, cum uxoribus et liberis et iumentis concedimus liberum introitum et exitum terre nostre sine ulla exactione sive theoloneo et omni turbatione proculmota.
       Licet cruciferi, huius negocii causa prescripti, sigillum nostrum in contumeliam nostram igne cremaverunt, videbitur, ut a Deo inceptum extinguerent et oculos hominum obcecarent; tamen, hanc cartam cum ipso sigillamus prout sigillari fecimus litteras domini patris apostolici predilecti in certam credenciam et munimen. Quamprius ferrum in ceram transit et aqua in calibem commutatur, quam verbum a nobis progressum retrahamus. Malignantes contra hoc scriptum et sigillum sunt detractores veritatis, dyaboli cultores, fidei destructores, heretici mendaces et omni honore priuati in hiis scriptis.
       Hac littera lecta et exscripta a magistro et prioribus Saxonie ultra mittatur quanto prius, ut Dei gloria perficiat quod incepit. Datum anno Domini M°. CC°C XX°III. ipso die Corporis Christi; valete.

       (Текст из: Metraščiai ir kunigaikščių laiškai. - Vilnius, 1996. - P. 100-102)

 

       Гедимин, милостью божьей король литовцев и русских, правитель и князь Земгалии, мужей ученых и благочести-вых, магистров и приоров Ордена проповедников всех областей, а, в первую очередь, магистра Саксонии и прио-ров, повинующихся ему, [а также] всех братьев приветствует и [желает им] всяческих благ.
       Да знает ваша достойная уважения и похвалы премудрость, что мы направили наших послов с грамотой к славней-шему отцу нашему папе господину Иоанну, дабы он облачил нас в первую столу. Его послов с великим трепетом и нетерпением мы ожидаем со дня на день, потому что, лишь будет на то благословение господа нашего Иисуса Христа, мы тотчас же с готовностью примем любое благоизъявление его [папы] воли.
       Поэтому мы приглашаем к себе епископов, священников, духовных лиц, кроме тех, которые продают свои обители и замышляют убийство клириков. Мы желаем защищать права церкви, чтить клир и ширить славу господа.
       Мы просим, чтобы вы оповестили об этом народ в городах, местах и деревнях, где только кому-либо из вас случилось проповедовать.
       И если [среди них] будут рыцари и оруженосцы, то мы дадим им доход и землю, сколько они пожелают; купцам, мастерам, тележникам, баллистариям, сапожникам, [представителям] любого вида ремесла мы предоставляем свободный вход в нашу землю и выход из, нее вместе с женами, детьми и домашним скотом совершенно беспрепятственно и без каких бы то ни было дорожных повинностей или торговых пошлин.
       Хотя крестоносцы, вследствие вышеизложенного, в обиду нам сожгли нашу печать, с тем, очевидно, чтобы уничто-жить начатое господом и отвести людям глаза, однако мы скрепляем ею это послание, подобно тому, как мы приказали скрепить печатью послание к господину отцу высокочтимому апостольскому наместнику в знак не подлежащей сомнению истинности и защиты ради, ибо скорее железо превратится в воск, а вода в сталь, чем мы возьмем назад наше слово.
       Злоумышляющие против написанного и печати суть клеветники, поборники дьявола, рушители веры, лживые и бесчестные еретики.
       Это послание, прочитанное и переписанное магистром Саксонии и приорами, пусть как можно скорее будет послано дальше, дабы во славу Божию завершилось то, что было начато.
       Дано в лето господне 1323, в самый день тела Христова.
       Прощайте.

       (Перевод И. В. Шталь: Gedimino laiškai = Послания Гедимина / подготовили В. Т. Пашуто и И. В. Шталь, Вильнюс, 1966, с. 46-50)

        Февраль 1329 г. Войска Чешского короля Яна Люксембургского и Тевтонского ордена нападают на Литву, берет важнейшие замки Жемайтии: Медвегалис, Шяудуву (? Xedeyctain), замок Гедиминаса (ныне Кведарна), Гегуже и Аукаймис (ныне Батакяй).

       a) Рассказ участника похода французского поэта Гильельма де Машо

3021
De la s'en ala en Pouleinne
Et la conquist a moult grant peinne.
Aussi conquist il Breselau,
Qui estoit le duc Boselau,
3025
Et treize dus qui tout hommage
Li firent, par son vasselage.
Je le vi, pour ce le tesmong,
Car partout en seray tesmong.
Bien dis an roys s'en appella.
3030
Et puis il s'en ala de la
Droit eu roiaume de Cracoe
Et par les glaces en Letoe.
Crestienner fist en une ville
Des mescreans plus de sis mille.
3035
Li lieus avoit nom Medouagle.
Et ne tien pas que ce soit fable,
Qu'encor prist il quatre fortresses
Qui dou pais furent maistresses:
Xedeyctain et Gedemine,
3040
Gegusë, Aukahan; et si ne
Demoura la homme ne fame
Qui ne perdist le corps et l'ame,
Ne riens qui demourast en vie,
Maugre le can de Tartarie
3045
A qui Letoe est tributaire.
Et encor leur fist tel contraire
Qu'il leur gasta plus de païs
Qu'il n'a de Burges a Paris;
Car presens fui a ceste feste,
3060
Je le vi des yeus de ma teste.
Puis fut il par deus fois en Prusse
A moult grant honneur, et un Russe.
Apres conquist en Lombardie
Parme, Rege, Mode Pavie
3055
Et jusques a douze citez.
On scet bien que c'est veritez.
Il fu sires de Pietrecent
Et de Luques, mais plus de cent,
Voire de mil, tout a un sible,
3060
L'appelloient le roy paisible.
Que fist il devant Basenouve,
A Senouain et a Lendouve
Et devant La ou fu li Hongres
A cent mille hommes (c'est li nombres)?
3065
Trop fist de choses mervilleuses,
Apertes, sages, perilleuses.
Se toutes les voloie dire,
Je ne les porroie lire
Ou compter en jour et demis.


       Zajączkowski S. Wilhelm de Machaut i jego wiadomości do dziejów Polski i Litwy w XIV w. // Kwartalnik historyczny. 1929. R. 43. P. 227-228.

 [Король Иоанн отправился] через лед в Литву.
Там он крестил один город,
Где проживало свыше шести тысяч неверующих.

Имя того города - Медвегалис.
Не думай, что это - сказка!
Ибо король занял еще четыре замка,
из которых управляется этот край,
именно Сиздите*, замок Гедимина,

Гегуже и Аукаймис; так каждый их житель,
мужчина или женщина, погубили свою душу и тело,
и никто там не остался в живых,
хотя этого не хотел татарский хан,

которому Литва платит дань.


       Переведено следуя переводу С. Ровелла на литовский язык: Chartularium Lithuaniae res gestas magni ducis Gedeminne illustrans = Gedimino laiškai / tekstus, vertimus bei komentarus parengė S. C. Rowell, Vilnius, 2003, p. VI)

__________
*
Отождествление Xedeyctain с Сиздите (известна по хронике Петра из Дусбурга) - не обоснованно. 

       б) Рассказ Петра из Дусбурга

       De castrensibus Medewage.
       Anno domini MCCCXXIX Joannes de Luccelburgk rex Bohemie cum nobilibus regni sui et duce Slesie de Valkenbergk, et comitibus de Lininge, de Otinge, de Niuenar, de Wilnow, Hanaw, de Wirtenbergk, de Scowenbergk, et de Valkensteyn, et dominis de Kerpin, de Gera, de Berga, de Rotenstein, de Damis, de Kotebus, de Misna et burgravio de Dona, et cum multis nobilibus regni Alemannie et Anglie, intravit in terram Prussie. Cum hiis omnibus frater Wernerus et fratres CC et XVIII milia pugnatorum preter pedites ivit versus Lethowiam, et in vigilia purificacionis beate Marie obsedit castrum Medewage, et post multas impugnaciones subdiderunt se fidei cristiane et VI milia hominum dicti castri sunt in nomine domini baptizati, sed non longe post apostataverunt.

        Peter von Dusburg. Chronicon terrae Prussiae / herausgegeben von Max Toeppen // Scriptores rerum prussicarum. Leipzig, 1861. Bd. 1. P. 215 (supplem., 9).

 

О ЖИТЕЛЯХ ЗАМКА МЕДЕВАГИ

       В год от Рождества Христова 1329 Иоанн Люксембургский, король Богемии, со знатными людьми своего королевства и князем Силезии Фалькенбергом и графами из Лейнингена, Оттингена, Нейенара, Вейльнау, Вюрттемберга, Шауенберга и Фалькенштейна и с господами из Керпена, Геры, Берга, Ротенштейна, Даме, Коттбуса, Мейссена и бургграфом из Доны и со многими знатными людьми королевства Алемании и Англии вошел в землю Прусскую. Со всеми ними брат Вернер и 200 братьев и 18 тысяч ратников, кроме пехотинцев, пошли на Литву и в канун Сретения Господня осадили замок Медевагу и после многих штурмов они подчинились христианской вере, и б тысяч человек упомянутого замка были крещены во имя Господа, но вскоре после от веры отступились.

        Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской / издание подготовила В. И. Матузова, Москва: Ладомир, 1997, с. 213-214.
 

       в) Рассказ Каноника Самбийского

       A. d. MCCCXXIX. Rex Johannes Bohemie cum magistro generali vastavit terram Sameiten expugnando castrum Medewage; qui se subdiderunt regi et fratribus, baptismum receperunt; qui postmodo apostati sunt.

        Canonici Sambiensis Epitome gestorum Prussie / herausgegeben von Max Toeppen // Scriptores rerum prussicarum. Leipzig, 1861. Bd. 1. P. 283.

 

       Лето Господне 1329. Король Чехии Иоанн с великим магистром опустошил Жемайтскую землю, занимая замок Медвегалис. Они сдались королю и братьям, приняли крещение. Позже они отступились от веры.

 

       14 февраля 1348 г. Магистр Ливонского ордена Госвин отправляется в поход на Жемайтию (волости Тракайская, Книтувская, Гайдгальская, Калвгальская в Жемайтии), а потом организует другой поход на Шяуляйскую землю, в которой уничтожает замки Дубиса (ныне городище Бубяй), Куляй (ныне городище Юргайчяй), Бусинне (наверное *Булине на месте нынешнего г. Шяуляй) и Шяуляй (Ceila, Zela, наверное нынешний городок Шяуленай и городище Кудинай). По разным пересказам утраченной Рифмованной хроники Ливонии Бартоломея Гёнеке (1315-1348 гг.).

       a) Рассказ Йоханна Реннера (XVI в.)

       Des sulven jars am dage Valentini quam meister Goswin in Sameiten gantz sterck und dede groten schaden im lande Trocken, item to Knetouwe, Geidegallen, Kelvegallen; de lande alle worden in den grundt vorheert. Dar na toch de meister in dat landt Saulen1. De sulven weren frunde, averst nicht im grunde, dan do de meister dorch dat landt gekamen, togen ohme möde ruiters na, de nicht wol forth konden; de worden dar erslagen und en ore perde genamen. Do dem meister de tidinge quam, schickede he hen, leth alles erfaren; do befand sich de daeth. Dat gedachte he to wreken, toch averst dit mal na Rige. Dar na leth he 14 Sauler2 vor sich kamen to Rige und hielt ohnen disse dath vor, ock dat se den tinsz thor Mitouw vorseten und nicht gebracht, tom drudden, dat se dem koninge van Littouwen geraden hedden, dat Liflandt avertagen, der orsake halven wolde he se vor fiende holden und leth se dar mit na hus tehen. Dar na toch de meister mit synem gebedigern und den Curen up de beke Swente, besloth aldar, dat he sich vor de vestingen im lande leggen wolde, togen also vor dat hus Kulen, dar up wort alles erslagen. Dar na toch he vor ein ander hus Businne genomet, dat wort ock gewonnen und alles dar up doth geschlagen. Forder togen se vor Dobisen, dat was dat vasteste slott in Littouwen disses ordes. Hir quemen se vor, dat nemandes dar van wes wuste, do lep iderman na der borch; des quemen de Dudschen mit hen up und erschlogen alles, wat up dem slate was. Hir wort ock ein eddelmann erslagen und twe Littouwers, so dar to gaste gebeden weren. Dar na worden alle huise in den grundt vorbrandt. Des andern dages, was de sondach invocavit, sande de meister de Curen vor eine vestinge genomet Ceila. De funden se leddich stan, dan de Sauler2 weren dar van geflangen mit wif und kindt und hedden have und guth na gelaten. Also vorbranden se dat hus, quemen thom meister wedder und togen mit groter buite na hus.

       1 Sanlen R. 2 Sanler R.

       Johann Renner's Livländische Historien / herausgegeben von Richard Hausmann und Konstantin Höhlbaum. Göttingen, 1876. S. 96-97.

       б) Рассказ Германа Вартберге (конец XIV в.)

       Anno 1348 idem magister Goswinus de Herike fecit expeditionem contra Letwinos in Sameythen ad curiam Gedeghinnen, que nunc Bussike dicitur.
       Idem eodem anno die Valentini terram Sauliam cum castris totaliter devastavit, licet esset populosa, eo quod adherere videbantur Letwinis et in prosperis eorum eos iuvare censum aliaque dando.

       Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae / herausgegeben von Ernst Strehlke // Scriptores rerum prussicarum. Leipzig, 1863. S. 75.

       в) Рассказ Балтазара Руссова (1584 г.)

       Volgendes Jahres hefft he ock mit den Samayten gekryget, ys in ere Landt gefallen, hefft dar gerouet, gemordet, unde gebrandt, ynsunderheit tho Tracken, Knetow, Geydegallen, unde in der Souler lande, unde hefft de Schlöte Kula, Basyne, Dobbesyne, unde Zela mit gewalt gestormet, eröuert, unde in de grundt vorbrandt unde vorwöftet, darna mit grotem pryse wedder tho huß gekamen.

       Balthasar Russow. Chronica der Provinz Lyfflandt (Bart, 1584) // Scriptores rerum livonicarum = Sammlung der wichtigsten Chroniken und Geschichtsdenkmale von Liv-, Ehsth- und Kurland. Riga und Leipzig, 1848. Bd. 2. S. 27.

       г) Рассказ Дионисия Фабриция (XVI в.)

       Sequenti vero anno cum Samogitis bellum suscepit, eorum provinciam depopulavit et aliqvot eorum munitiones occupavit vi et armata manu, qvas tandem ad fundamenta vusqve diruere jussit, vtputa Kula, Basin, Dobesin et Zela. His peractis in Samogitia, cum ingenti praeda revertitur in Livoniam.

       Dionysii Fabricii, praepositi pontificii Felinensis, Livonicae historiae compendiosa series // Scriptores rerum livonicarum = Sammlung der wichtigsten Chroniken und Geschichtsdenkmale von Liv-, Ehsth- und Kurland. Riga und Leipzig, 1848. Bd. 2. S. 458.

       Май 1377 г. Умирает правитель Литвы Альгирдас и, согласно языческим обрядам, его сжигают с конями и драгоценностями.

       а) Рассказ Германа Вартберге (конец XIV в.)

       Eodem anno circa idem tempus Algarden, summus rex Letwinorum, mortuus est. In exsequiis magna pompa in cremacione diversarum rerum ac XVIII equorum dextrariorum secundum ritum eorum.

        Hermanni de Wartberge Chronicon Livoniae / herausgegeben von Ernst Strehlke // Scriptores rerum prussicarum, Leipzig, 1863, Bd. 2, S. 113.

 

       В том же году, в то же время, умер Адьгарден, главный литовский король. При его похоронах, сообразно литовскому суеверию, было совершено торжественное шествие, с сожжением различных вещей и 18 боевых коней.

       Ливонская хроника Германа Вартберга // Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края / Е. В. Чешихин-Ветринский, Рига, 1879, т. 2.
 

       а) Рассказ Яна Длугоша (III четверть XV в.)

       Mortuos insuper suos, quod non Italis et Latinis tantummodo, sed et caeteris nationibus legimus fuisse solenne, comburebant. Lithuani tamen, cum silvarum et nemorum abundarent multitudine, habebant speciales silvas, in quibus singulae villae et quaelibet domus atque familia, speciales focos, decedentium cadavera soliti erant conflagrare. Adiungebantur autem cremando corpori quaeque potiora, equus, bos, vacca, sella, arma, vestis, cingulus, torques, annulus, et simul una cum cadavere, non habito respectu quod aurea vel argentea forent, cremabantur. In hunc quoque morem Olgerdus filius Gedimini, magnus dux Lithwanie et Wladislai Polonie Regis genitor, in gentilitatis errore fatis absumptus, in silva Kokiveithus prope castrum et villam Miszeholÿ, cum equo optimo, ioppula margaritis et gemmis intertexta, veste ostro et auro superba, balteo argenteo deauratoque amictus, exustus est.

        Joanis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Liber decimus 1370-1405, Varsaviae, 1985, p. 166.

 

       Кроме того, они сжигали своих покойников, что было, как мы знаем, в обычае не только у италиков и латинов, но и у прочих народов. Однако литовцы благодаря множеству лесов и рощ имели особые леса, в которых каждое селение и каждый дом и семья располагали особыми кострищами для сожжения по обычаю тел покойников. При этом к сжигаемому человеческому телу присоединяли наиболее ценных животных и вещи: коня, быка, корову, седло, оружие, пояс, ожерелье, кольцо, и все это сжигали вместе с трупом, не считаясь с тем, что вещи могли быть золотые или серебряные. Согласно этому обычаю был предан сожжению в лесу Кокивейт, близ замка и селения Мижехолы, великий князь литовский Ольгерд, сын Гедимина и отец Владислава, короля польского (похищенный смертью в заблуждении язычества), вместе со своим лучшим конем, одетый в затканный жемчугами и драгоценными камнями жупан, в великолепной пурпурной одежде, расшитой золотом, и с серебряным позолоченным поясом.

       Ян Длугош. Грюнвальдская битва / пер. Г. А. Стратановского, Москва, 1962, c. 12.

       Подготовил Томас Баранаускас

Back Источники 1183-1283 г.     Источники 1386-1506 Next    

 
История
Введение
Хронология
Источники
Эпоха викингов
Истоки государства
Великие князья
Общество
Введение
Социальные слои
Государственный строй
Военное искусство
Религия
Письменность и языки
Замки
Введение
Замок Ворута
История
Новости
Отчеты исследований
Статьи
Поэзия
Деревянные замки
Каменные замки
Наследие ВКЛ
Введение
Статьи
Карты
Дискуссии
 
Об авторе сайта
Биография
Контакты
 
 
 
Подпишитесь в книге гостей: