Nowości budowania drewnianego zamku               Lithuanian  Lietuviškai   English  English   Russian  По-русски   belarusian  Па-беларуску   Norwegian  Norsk   
Średniowieczna Litwa
HISTORIA
ŚREDNIOWIECZNEJ LITWY

             


Serdecznie Witamy na stronach Średniowiecznej Litwy!

       Niniejsza strona poświęcona jest średniowiecznej historii Litwy. Trudno jest zrozumieć historię całej Europy Centralnej i Wschodniej tej epoki bez uwzględnienia Litwy. Ówczesne państwo litewskie obejmowało oprócz dzisiejszych ziem litewskich terytorium obecnej Białorusi i większość terytorium Ukrainy. Dzieje średniowiecznej Litwy w wielu aspektach wpłynęły na historyczne losy Polski i innych państw regionu.
       Pierwsze wzmianki o Litwie pochodzą z 1009 r., a za początek istnienia państwa uznaje się rok 1183. W XIV wieku Litwa rozrosła się do rozmiarów potężnego mocarstwa. Przetrwała i wzmocniła się podczas stałych zmagań z Zakonem Krzyżackim, wspieranym przez niemal całą katolicką Europę, a także z hordami tatarskimi i państwem Moskiewskim.
       W 1386 r. królem polskim został obrany władca pogańskiej Litwy, Jagiełło, który sam przyjąwszy chrzest schrystianizował Litwę. Chrzest ten położył podwoje dla przyszłego wspólnego państwa polsko-litewskiego (Rzeczpospolitej). W XV wieku potomkowie Jagiełły z powodzeniem szerzyli swe wpływy polityczne.
       Pod koniec średniowiecza niemal cała Europa Środkowa znajdowała się pod władzą dynastii pochodzenia litewskiego – Jagiellonów. Panowania trzech braci jagiellońskich – Króla czeskiego i węgierskiego Władysława, Króla polskiego Jana Olbrachta oraz Wielkiego Księcia Litewskiego Aleksandra stworzyły system polityczny Jagiellonów, istniejący w latach 1492–1526.

Jogailaičių valdomos valstybės XV a. pabaigoje
Państwa pod panowaniem Jagiellonów pod koniec XV w.: 1 – granice Świętego Imperium Rzymskiego, 2 – granice państw pod panowaniem Jagiellonów, 3 – ziemie, które weszły pod panowanie moskiewskie w 1494 r., 4 – lenna Królestwa Polskiego.
Źródło: Wielka historia Polski. 3: Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370-1506) / Krzysztof Baczkowski. Kraków, 1999, p. 247.

Cytat

The heart of 'Baltic Europe' is formed by the lands of the Grand Duchy of Lithuania (with the kingdom of Poland) and the Teutonic Order. The Danish dominium maris baltici which characterised the thirteenth century slowly gave way to the German-dominated Hanse and Lithuano-Polish joint monarchy in the fourteenth and fifteenth centuries. To use a Mediterranean methaphor, the Scandinavian peninsula played Carthage to the southern Baltic Rome.

S. C. Rowell, Baltic Europe, in: The New Cambridge Medieval History, vol. 6: c. 1300 – c. 1415, edited by Michael Jones, Cambridge University Press, 2000, p. 701.

       Wersja angielska niniejszej strony została oddana do użytku 22 czerwca 2000 r., litewska – 14 września 2001 r., polska – 22 grudnia 2005 r. Wszelkie uwagi i propozycje z Waszej strony są zawsze mile widziane. Możecie napisać wiadomość bezpośrednio , wpisać się do księgi gości lub podyskutować na interesujące Was tematy z dziedziny historii Litwy na forum historii litewskiej.

       Tomas Baranauskas

       Numer Rachunku Bankowego: LT037300010002026526 (Hansabankas)

 

Chronologia     

 
Historia
Wprowadzenie
Chronologia
Źródła
Epoka wikingów
Początki państwa
Wielcy książęta
Społeczeństwo
Wprowadzenie
Warstwy społeczne
Ustrój państwowy
Sztuka wojenna
Religia
Piśmiennictwo i języki
Zamki
Wprowadzenie
Zamek Woruta
Historia
Nowośći
Sprawozdania archeologiczne
Artykuły
Poezja
Drewniane zamki
Murowane zamki
Dziedzictwo WXL
Wprowadzenie
Artykuły
Mapy
Dyskusje
 
O autorze strony
Biografia
Kontakty
 
 
 
Zachęcam do wpisów w księdzie gości:
 

Locations of visitors to this page