Lithuanian  Lietuviškai   English  English   Russian  По-русски   Belarusian  Па-беларуску  
Średniowieczna Litwa
HISTORIA
ŚREDNIOWIECZNEJ LITWY

              Wielcy książęta |  Genealogia |  Imiona (po rosyjsku) 


Wielcy książęta litewscy

A. Władcy średniowiecznej Litwy

       Mendog (Mindaugas) 1238–1263

       Trojnat (Treniota) 1263–1264

       Wojsiełk (Vaišalgas, Vaišelga) 1264–1267

       Szwarno 1267–1269

       Trojden (Traidenis) 1269–1281

       Dowmont (Daumantas) 1281–1285

       Budikid (Butigeidis) 1285–1291

       Budiwid (Pukuwer; Butvydas) 1291–1295

       Witenes (Vytenis) 1295–1316

       Giedymin (Gediminas) 1316–1341

       Jawnuta (Jawnut; Jaunutis) 1341–1345

       Olgierd (Algirdas) 1345–1377

       Jagiełło (Jogaila) 1377–1381, 1382–1392

       Kiejstut (Kęstutis) 1381–1382

       Witold (Vytautas) 1392–1430

       Świdrygiełło (Švitrigaila) 1430–1432

       Zygmunt Kiejstutowicz (Žygimantas Kęstutaitis) 1432–1440

       Kazimierz Jagiellończyk (Kazimieras Jogailaitis) 1440–1492

       Aleksander Jagiellończyk (Aleksandras Jogailaitis) 1492–1506


B. Wielcy Książęta Litewscy i Królowie Polscy czasów nowożytnych

       Zygmunt Stary 1506–1548

       Zygmunt August 1544–1572

       Henryk Walezy 1573–1574

       Stefan Batory 1576–1586

       Zygmunt Waza 1588–1632

       Władysław Waza 1632–1648

       Jan Kazimierz Waza 1648–1668

       Michał Korybut Wiśniowiecki 1669–1673

       Jan Sobieski 1674–1696

       August II Sas 1697–1706, 1709–1733

       Stanisław Leszczyński 1706–1709

       August III Sas 1733–1763

       Stanisław August Poniatowski 1764–1795

 

Starożytne imiona litewskie (Etymologia) [po rosyjsku]

BackPoczątki państwa Litewskiego     Genealogia dynastji Giedyminowiczów Next    


 
Historia
Wprowadzenie
Chronologia
Źródła
Epoka wikingów
Początki państwa
Wielcy książęta
Społeczeństwo
Wprowadzenie
Warstwy społeczne
Ustrój państwowy
Sztuka wojenna
Religia
Piśmiennictwo i języki
Zamki
Wprowadzenie
Zamek Woruta
Historia
Nowośći
Sprawozdania archeologiczne
Artykuły
Poezja
Drewniane zamki
Murowane zamki
Dziedzictwo WXL
Wprowadzenie
Artykuły
Mapy
Dyskusje
 
O autorze strony
Biografia
Kontakty
 
 
 
Zachęcam do wpisów w księdzie gości: