Lithuanian  Lietuviškai   English  English   Russian  По-русски  
Średniowieczna Litwa
ZAMKI LITWY

              Zamki Litwy: Wprowadzenie |  Woruta |  Drewniane zamki |  Murowane zamki


Artykuły o Worucie

       Antanas Vienuolis-Žukauskas. The Castle of Voruta was found? (Lietuvos aidas. August, 1935) [The text in Lithuanian]

       Gintautas Zabiela. Where was the Castle of Voruta situated? Summary // Lietuvos istorijos metraštis. 1991 metai. Vilnius, 1993. P. 21. [Full text in Lithuanian]

       Gintautas Zabiela. The capital and its secret. Summary // Liaudies kultūra. 1998. Nr. 2 (59). P. 6. [Full text in Lithuanian]

       Tomas Baranauskas. The Castle of Voruta. Summary // Mūsų praeitis. 2001. T. 7. P. 69-70. [Full text in Lithuanian]

       Tautvydas Kontrimavičius. V. Adamkus supports the Castle of Voruta (Lietuvos rytas. November, 2001) [The text in Lithuanian]

       Gražina Šmigelskienė. Having planted oak trees to the memory of King Mindaugas, Valdas Adamkus would like to see the castle of these times as well (Anykšta. November, 2001) [The text in Lithuanian]

       Gintautas Zabiela. The 12th season of the research at the hill-fort is finished (Anykšta. November, 2001) [The text in Lithuanian]

       Vidmantas Šmigelskas. The most difficult task is to "find" a roof for a wooden castle (Anykšta. July 5, 2002) [The text in Lithuanian]

 

Back Sprawozdania archeologiczne     Poezja Woruty Next    

 
Historia
Wprowadzenie
Chronologia
Źródła
Epoka wikingów
Początki państwa
Wielcy książęta
Społeczeństwo
Wprowadzenie
Warstwy społeczne
Ustrój państwowy
Sztuka wojenna
Religia
Piśmiennictwo i języki
Zamki
Wprowadzenie
Zamek Woruta
Historia
Nowośći
Sprawozdania archeologiczne
Artykuły
Poezja
Drewniane zamki
Murowane zamki
Dziedzictwo WXL
Wprowadzenie
Artykuły
Mapy
Dyskusje
 
O autorze strony
Biografia
Kontakty
 
 
 
Zachęcam do wpisów w księdzie gości: