English  English   Russian  По-русски  
Viduramžių Lietuva
LIETUVOS PILYS

   Vorutos pilis |  Vorutos istorija: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  Naujienos |  Tyrinėjimų ataskaitos |  Straipsniai |  Poezija


Vorutos istorija

       7. Medinės pilies statybos projektas

       Ankstyvojoje Lietuvos istorijoje Vorutos vardas turi simbolinę prasmę – tai vienintelė žinoma Mindaugo pilis. Čia 1251 m. sprendėsi Mindaugo likimas. Pastarųjų metų tyrinėjimai šią pilį leido susieti su Šeimyniškėlių piliakalniu prie Anykščių ir gerokai praplėtė mūsų žinias apie ją.
       Nauja susidomėjimo Voruta banga kilo Sąjūdžio metais. Piliakalnis tuo metu buvo apaugęs menkaverčiais krūmais ir medžiais. Milda Telksnytė ir Vygandas Račkaitis priminė Vorutos paieškų istoriją, o Saulius Nefas Sąjūdžio vardu pakvietė anykštėnus į piliakalnio tvarkymo talką. 1988 m. spalio 16 d. talkon susirinko apie tūkstantį anykštėnų. Po keturių valandų darbo piliakalnis vėl išvydo dienos šviesą. ,,Visi 206 Anykščių rajono istorijos ir kultūros paminklai turi būti tvarkingi,” – entuziastingai skelbė ant piliakalnio iškeltas plakatas.
       Išaugęs visuomenės susidomėjimas Vorutos istorija paskatino 1990 m. pradėti Šeimyniškėlių piliakalnio archeologinius tyrinėjimus. Iš pradžių tikslas buvo gana kuklus – ištirti 100 m² plotą ir surinkti duomenų piliakalnio chronologijai patikslinti. Jau pirmojo sezono metu rasta XIII a. viduriu datuojamos medžiagos ir padaryta išvada, kad archeologiniai duomenys patvirtina piliakalnio siejimą su Vorutos pilimi.
       Vėliau nedidelės apimties piliakalnio tyrinėjimai vis būdavo pratęsiami, kol galiausiai 1995 m. išsirutuliojo mintis ištirti pusę piliakalnio aikštelės – tai jau būtų išsamiausi piliakalnio tyrinėjimai Lietuvoje.
       1997 m. Anykščių rajono meras Saulius Nefas iškėlė medinės pilies statybos Šeimyniškėlių piliakalnyje idėją, kuri susilaukė nemažo visuomenės dėmesio ne tik Anykščiuose, bet ir visoje Lietuvoje. Ryšium su tuo nutarta ištirti visą piliakalnio aikštelę, kadangi ant neištirto piliakalnio statybos negalimos.
       Ilgose visuomenės ir paminklosaugos specialistų diskusijose aiškėjo, kad medinės pilies statybos projektas puikiai suderina ir dvasinius, ir ekonominius visuomenės poreikius. Medinė pilis pagyvintų Anykščiuose jau tam tikras tradicijas turintį turizmo verslą. Anykščiai gali didžiuotis gražia gamta, turi ir nemažai turistams patrauklių objektų: A. Baranausko klėtelę, Arklio muziejų, Puntuką, siaurąjį geležinkelį... Tačiau vienintelė Lietuvoje medinė pilis, pastatyta ant vieno iš didžiausių Lietuvos piliakalnių, būtų dar įspūdingesnis objektas, galintis sudominti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio turistus.
       1999 m. Lietuvos Respublikos Kultūros Ministerijoje buvo pasirašyta deklaracija dėl medinės pilies statybos ant Šeimyniškėlių piliakalnio. Archeologinius piliakalnio tyrinėjimus, nepaisant finansinių sunkumų, pavyko suintensyvinti. 1998–2000 m. ištirtas plotas beveik padvigubėjo ir dabar sudaro beveik pusę piliakalnio aikštelės. Po 2000 m. sezono Šeimyniškėlių piliakalnis tapo plačiausiai tyrinėtu Lietuvos piliakalniu – jo aikštelėje ištirtas 1673 m² plotas. Tuo pačiu metu tyrinėti ir kitos Šeimyniškėlių archeologinio komplekso dalys – senkapis (1999 m.) ir tilto per Varelį pylimai (2000 m.).
       2000 m. spalį pradėti pirmieji pilies statybos darbai – imtasi statyti tiltą per Varelį. Jis atidarytas 2001 m. liepos 6-ąją. Kartu planuojama tęsti piliakalnio tyrinėjimus ir svarstomi tolesni pilies statybos etapai.

       Tomas Baranauskas

Back 6. Vorutos atradimas     Naujienos Next    

 
Istorija
Įvadas
Chronologija
Šaltiniai
Vikingų epocha
Valstybės ištakos
Didieji kunigaikščiai
Visuomenė
Įvadas
Socialiniai sluoksniai
Valstybės santvarka
Karyba
Religija
Raštas ir kalbos
Pilys
Įvadas
Vorutos pilis
Istorija
Naujienos
Tyrinėjimų ataskaitos
Straipsniai
Poezija
Medinės pilys
Mūrinės pilys
LDK palikimas
Įvadas
Straipsniai
Žemėlapiai
Diskusijos
 
Apie svetainės autorių
Biografija
Kontaktai
 
 
 
Pasirašykite svečių knygoje:
 
 
          Castles on the Web