English  English   Russian  По-русски  
Viduramžių Lietuva
LIETUVOS PILYS

   Vorutos pilis |  Vorutos istorija: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 |  Naujienos |  Tyrinėjimų ataskaitos |  Straipsniai |  Poezija


Vorutos istorija

       3. Vorutos apylinkės XIV-XV a.

       XIV a. pagrindinės kovos persikėlė į Prūsijos pasienį, kurio gynybai reikėjo sutelkti visus valstybės išteklius. Livonijos grėsmė tuo metu pasidarė antraeilė, todėl Vorutos pilis kurį laiką, matyt, stovėjo apleista. 1298–1330 m. Lietuvos ir Rygos sąjunga apsaugojo Lietuvą nuo Livonijos ordino antpuolių.
       XIV a. I pusėje Šiaurės rytinį Lietuvos pasienį gynė Užpalių pilis. 1338 m. minimas Gedimino dvaras Užpaliuose, per kurį ėjo prekybos kelias tarp Lietuvos ir Livonijos, o 1373 m. kryžiuočiai sudegino Užpalių papilį. Kadangi Livonijos kryžiuočiai šį pasienio ruožą puldinėjo retai (dažniausiai puldavo menkai apsaugotą Upytės žemę), jo gynimui Užpalių pilies iš esmės pakako.
       Voruta greičiausiai buvo atstatyta tik XIV-XV a. sandūroje, kai Vytautas, ruošdamasis lemiamam susirėmimui su kryžiuočiais, ėmė rūpintis valstybės sienų sustiprinimu. Tai rodo gausūs šio laikotarpio archeologiniai radiniai, nors pati pilis rašytiniuose šaltiniuose neminima.
       1422 m. pasirašius Melno taikos sutartį, Lietuvos ir Vokiečių ordino santykiai buvo sureguliuoti. Valstybei nebereikėjo išlaikyti gausių medinių pilių, saugojusių Lietuvos ir Vokiečių ordino sienas. Atgyvenusios savo amžių jos būdavo viena po kitos apleidžiamos. Atėjo ir Vorutos eilė. Visas gyvenimas persikėlė į Anykščius, kur įsikūrė valdovo dvaras ir valsčiaus centras. Jis pradedamas minėti nuo 1440 m. – Kazimiero valdymo pradžios. 1442 ir 1453 m. pats Kazimieras lankėsi Anykščiuose. To meto valdovai nuolat keliaudavo po savo dvarus. Tik du apsilankymai Anykščiuose rodo, kad tuo metu tai jau buvo nuošalus dvaras, į kurį valdovas retai užsukdavo.
       Apie tą patį laiką turėjo natūraliai baigti savo gyvenimą medinė Vorutos pilis. Kazimiero laikais ji, jei dar ir tebestovėjo, turėjo būti gerokai apleista. Užpalių pilis buvo sudeginta dar 1433 m. kovų tarp Žygimanto ir Švitrigailos metu. Užpalių dvaras irgi persikėlė atokiau nuo Šeimyniškių piliakalnio, bet išlaikė savo senąjį pavadinimą, o Vorutos pilėnai išsikėlė į jau seniau gyvavusią Anykščių gyvenvietę, todėl dvaras gavo naują vardą.

       Tomas Baranauskas

Back 2. Mindaugo laikų Vorutos liekanos     4. Pilies gyventojų buitis Next    

 
Istorija
Įvadas
Chronologija
Šaltiniai
Vikingų epocha
Valstybės ištakos
Didieji kunigaikščiai
Visuomenė
Įvadas
Socialiniai sluoksniai
Valstybės santvarka
Karyba
Religija
Raštas ir kalbos
Pilys
Įvadas
Vorutos pilis
Istorija
Naujienos
Tyrinėjimų ataskaitos
Straipsniai
Poezija
Medinės pilys
Mūrinės pilys
LDK palikimas
Įvadas
Straipsniai
Žemėlapiai
Diskusijos
 
Apie svetainės autorių
Biografija
Kontaktai
 
 
 
Pasirašykite svečių knygoje:
 
 
          Castles on the Web