English  English   Russian  По-русски   belarusian  Па-беларуску  
Viduramžių Lietuva
VIDURAMŽIŲ LIETUVOS ISTORIJA

              Lietuvos valstybės ištakos |  Nuomonės |  Lyginamoji analizė (baltarusių k.)


,,LIETUVOS VALSTYBĖS IŠTAKOS”:
PRO et CONTRA


PRO CONTRA

Habil. dr. Regina VOLKAITĖ-KULIKAUSKIENĖ:

,,Ši knyga neabejotinai jau vien dėl pasirinktos temos sudomins skaitytoją, ypač istorikus. Pastarųjų ji gali būti įvairiai traktuojama, dėl kai kurių išvadų galimos diskusijos. Tačiau ši studija tuo ir reikšminga, kad autoriaus sprendžiami tokio svarbaus Lietuvos valstybės istorijos tarpsnio įvykiai naujoviškai nušviečiami ir interpretuojami.”

Habil. dr. Alvydas NIKŽENTAITIS:

,,Dauguma knygos skyrių yra nereikalingi ir normaliam žmogui nereikėtų vargintis juos skaityti. Tai visų pirma pasakytina apie istoriografijos skyrių, kuriame daugiausia dėmesio skiriama mėgėjiškai išeivijos publicistikai, su istorijos mokslu neturinčiai nieko bendra. (...) Tomo Baranausko darbas, kaip neatitinkantis šių esminių istorijos reiškinio tyrinėjimo kriterijų, nesvarstytinas.”

Dr. Gintautas ZABIELA:

,,T. Baranausko knyga parašyta sklandžia plačiam skaitytojų ratui suprantama kalba, kas šiaip yra gana reta rašant apie specifinius dalykus. Šia prasme ji bus neabejotinai skaitoma. Kiek ji realiai įneš naujumo į istorijos mokslą, bus matyti iš atitinkamos laiko distancijos. Dabar tegalima konstatuoti tik tokias neabejotinas jos teigiamybes kaip politinių organizacijų teorijos importavimas į Lietuvą, tyrinėjamos problemos šaltinių bazės išplėtimas, ypač kitų kraštų ir visuomenių palyginamosios medžiagos įtraukimas.”

Gediminas LESMAITIS:

,,Galima drąsiai teigti, kad autorius nepateikė nieko nauja, kas pagrįstų jo hipotezę, gerokai anksčiau aptartą Gudavičiaus. Skaitytojui pristatyta knyga įkyriai bruka Baranausko atstovaujamą poziciją, kurią bandoma grįsti visai neistoriniais metodais.”

Prof., habil. dr. Sven EKDAHL:

,,Aš perskaičiau jūsų knygos ,,Lietuvos valstybės ištakos” anglišką santrauką ir noriu pasveikinti jus su puikiu darbu. Aš perskaičiau ją su labai dideliu susidomėjimu, ir laikau jūsų argumentus įtikinančiais (nors ir nesu specialistas).”

Marius ŠČAVINSKAS:

,,Iš kelių suminėtų pastabų aiškėja, kad Baranausko monografija savyje jungia kelių kartų ikimindauginės teorijos šalininkų nuostatas, nes šalia naujų argumentų ir toliau naudoti senieji. Antra, šios knygos pasirodymas parodo, jog ilgiau tokių teorijų ignoruoti negalima.”

Manvydas VITKŪNAS:

,,Savo veikale T. Baranauskas akivaizdžiai parodo, jog yra daug faktų, leidžiančių peržiūrėti kai kuriuos visuotinai priimtus teiginius bei daryti naujas prielaidas.”

Dr. Artūras DUBONIS:

,,Autorius pateikia daug ,,plikų” teiginių ir išvadų, todėl pagrindinė tyrimo tezė apie Lietuvos valstybės susiformavimą XI-XII a. tebelieka neįrodyta.”

 

AUTORIAUS INTERVIU SPAUDOS PUSLAPIUOSE

Audronė GEČIAUSKIENĖ. Kur prasideda valstybė (,,Mokslo Lietuva”, ,,Dienovidis”)

Alma AMBRAŠKAITĖ. Anykštėno monografija (,,Žiburys”)

Rimantas VANAGAS. Septynerių metų maratonas Lietuvos istorijos ūkanose (,,Anykšta”)

Saulius NEFAS. Jaunojo istoriko knyga (,,Anykšta”)

Mindaugas PELECKIS. Karalių Mindaugą nuvainikuoti norintis istorikas vadinamas marksistu (,,Respublika”)

Neringa KUČINSKAITĖ. Neįprastas žvilgsnis į istoriją (,,Gimtoji žemė”)


[ Nuomonės, išsakytos knygos rašymo metu ]

Lietuvos valstybės ištakos     Lietuvos didieji kunigaikščiai     


 
Istorija
Įvadas
Chronologija
Šaltiniai
Vikingų epocha
Valstybės ištakos
Didieji kunigaikščiai
Visuomenė
Įvadas
Socialiniai sluoksniai
Valstybės santvarka
Karyba
Religija
Raštas ir kalbos
Pilys
Įvadas
Vorutos pilis
Istorija
Naujienos
Tyrinėjimų ataskaitos
Straipsniai
Poezija
Medinės pilys
Mūrinės pilys
LDK palikimas
Įvadas
Straipsniai
Žemėlapiai
Diskusijos
 
Apie svetainės autorių
Biografija
Kontaktai
 
 
 
Pasirašykite svečių knygoje: