Lithuanian  Lietuviškai   English  English   Russian  По-русски  
Litauen i middelalderen
HISTORY OF MEDIEVAL LITHUANIA

              Kronologi:   50-1009 |  1009-1183 |  1183-1283 |  1283-1386 |  1386-1506


Kronologi

Senmiddelalder – Del 2 (1386 – 1506)

       2. februar 1386 ble Jagello valgt til konge av Polen av det polske Sejm (parlamentet) av adelen i Lublin. Jagello ankom Krakow 15. februar ble døpt og gitt navnet Wladyslaw. 18. februar giftet han seg med Hedvig. Kroningen av Jagello som konge av Polen ble holdt 4. mars. Dermed ble vilkårene i Kreva (Krevo) avtalen de samme vilkårene som i en personalunion. Imidlertid var forholdet mellom Litauen og Polen ikke klart definert gjennom avtalen.
       I februar 1387 begynte Jagello å innføre reformer i Litauen, som var påkrevd gjennom betingelsene for unionen med Polen. 17. februar etablerte han Vilnius bispedømme. 20. februar erklærte han de første av privilegiene som den litauiske adelen som hadde akseptert kristendommen fikk. Privilegiene var tildeling av rettigheter lik de som ble holdt av den polske adelen. Den 22. februar beordret han alle litauerne om å godta den katolske tro. Like etter etablerte han også de syv første menighetene. Kristningen av Litauen viste seg å være en enorm sosial omveltning, selv om Litauen med sin hedenske tro allerede stilte med de viktigste elementene i sivilisasjonen, inkludert mursteinsarkitektur og skriving. De hedenske hertugene var så avansert, at når de var med på militære manøvrer brakte de med seg et personlig kontor. For eksempel ble reise - bagen til Skirgaila, som falt i hendene på korsfarerne i 1385, funnet å inneholde "rutenske privilegier forseglet med bly." Den 22. Mars koblet Jagello Magdeburg rettighetene til den litauiske hovedstaden Vilnius. Den 28 april overførte han hertugdømmene Trakai og Polotsk til Skirgaila, og satte ham til å være hans viseregent i Litauen.
       I desember 1389 startet Vytautas et opprør mot Jagello og den polske innflytelse i Litauen under et mislykket forsøk på å ta kontroll over Vilnius.
       Den 19 januar 1390 fornyet Vytautas alliansen med Den tyske orden og sverget å opprettholde sine tidligere forpliktelser. Selv om Vytautas ikke klarte å ta kontroll over Vilnius selv med hjelp av ordenen, var han i stand til raskt å utvide sin innflytelse og sitt styre. Til slutt tilbød Jagello Vytautas stillingen som hans viseregent i Litauen. Vytautas brant deretter igjen ned tre festninger av Den tysk ordenen og returnerte til Litauen.
       Den 4 august 1392 inngikk Vytautas en avtale med Jagello i Ostrow på grensen mellom Polen og Litauen. I kraft av denne avtalen ble Vytautas innvilget hertugdømmet Trakai og ble, faktisk, herskeren av Litauen. Vytautas klarte å forme en sterk sentral regjering og nøytralisere konsekvensene av interne kamper i løpet av relativt kort tid.
       I 1396 ble khanen Tokhtamysh av Den gylne horde beseiret av grand khan Timur Lenk den halte. Tokhtamysh flyktet til Litauen og ba om assistanse fra Vytautas. Til gjengjeld lovet han å overføre hele Rutenia under styret til Vytautas. Vytautas inngikk deretter en våpenhvile med Den tyske orden og konsentrerte all sin styrke til Østen. Ved å hjelpe Tokhtamysh forventet han å raskt danne en mektig stat og bli kongen. Mellom årene 1397 og 1398 organiserte han to raid mot kysten av Svartehavet og Krim. Han brakte tilbake mange tartarer og karaimer, og bosatte de i hertugdømmet Trakai.
       12. oktober 1398 bekreftet Vytautas fredsavtalen med Den tyske orden på Salynas øyen i elva Nemunas. Han overførte Samogitia opp til Nevėžis elven til ordenen. Den litauiske adelen, som hadde samlet seg på Salynas, erklærte Vytautas for å være kongen av Litauen.
       I 1399 ble den første litauiske marsj for Korset mot tatarene organisert av Vytautas. Både paven i Roma og patriarken av Konstantinopel erklærte dette som en marsj for Korset. Vytautas marsjerte med hæren i Litauen, Polen og Den tyske orden til Vorskla elven, hvor han møtte hæren med tartarer. Vytautas ble knust i slaget den 12. august og unnslapp så vidt selv. Planene for Vytautas ved å bli kongen av Litauen og hersker over Rutenia ble plutselig ødelagte.

Fortsettelse følger ...

Denne siden er UNDER KONSTRUKSJON

 

Back Kronologi 1283-1386     Kilder 50-1009 Next    

 
Historie
Introduksjon
Kronologi
Kilder
Viking alderen
Opprinnelsen av staten
Storhertuger
Samfunn
Introduksjon
Samfunnslag
Statsstruktur
Krig
Religion
Skriftspråk og språk
Slott
Introduksjon
Slottet i Voruta
Historie
Nyheter
Forskningsrapporter
Artikler
Poesi
Treslott
Mursteinsslott
Arven etter middelalder Litauen
Introduksjon
Artikler
Kart
Diskusjoner
 
Om forfatteren av siden
Biografi
Kontakt
 
 
 
Sign the Guest Book: