English  English   Russian  По-русски   Polish  Po polsku  
Viduramžių Lietuva
VIDURAMŽIŲ LIETUVOS PALIKIMAS

             


Straipsniai

Vytautas Merkys. Mūsų kaimynai baltarusiai... (1993) [Rusų k.]

Edvardas Gudavičius. Dar kartą vieno mito pėdsakais (1994) [Anglų k.]

Edvardas Gudavičius. Tai yra elgetų politika (1995) [Rusų k.]

Michailas Spiridonovas. "Lietuva" ir "Rusia" Baltarusijoje XVI a. (1996) [Rusų k.]

Viačaslavas Nasevičius. Klausimų daugiau, negu atsakymų (1998) [Baltarusių k.]

Alesis Belas. Baltosios Rusios kronika : vieno geografinio pavadinimo istorijos apybraiža (Minskas, 2000) [Baltarusių k.]

Valeras Pazniakovas. Baltosios Rusios beieškant (2001) [Baltarusių k.]

Dokumentai

Mikalojus Daukša. Prakalba į malonųjį skaitytoją (1599)

Pilypas Ruigys. Lietuvių kalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas (1745) [Vokiečių k.]

Hiršas Leibovičius. Lietuvos provincija (apie 1760) [Žemėlapis su lotyniška legenda]

Adomas Mickevičius. Paskaita apie lietuvių tautą (1843)

Jurgis Zauerveinas. Lietuvninkai mes esam gimę (Mažosios Lietuvos himnas) (1879)

Vincas Kurdika. Tautiška giesmė (Lietuvos himnas) (1898)

Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, 1918 m. vasario 16 d.

Back Įvadas     Žemėlapiai Next    

 
Istorija
Įvadas
Chronologija
Šaltiniai
Vikingų epocha
Valstybės ištakos
Didieji kunigaikščiai
Visuomenė
Įvadas
Socialiniai sluoksniai
Valstybės santvarka
Karyba
Religija
Raštas ir kalbos
Pilys
Įvadas
Vorutos pilis
Istorija
Naujienos
Tyrinėjimų ataskaitos
Straipsniai
Poezija
Medinės pilys
Mūrinės pilys
LDK palikimas
Įvadas
Straipsniai
Žemėlapiai
Diskusijos
 
Apie svetainės autorių
Biografija
Kontaktai
 
 
 
Pasirašykite svečių knygoje:
 
 
     Join ItPaysToLearn.com