Lithuanian  Lietuviškai   English  English   Russian  По-русски  
Średniowieczna Litwa
DZIEDZICTWO ŚREDNIOWIECZNEJ LITWY

             


Artykuły

Витаутас Меркис. Наши соседи белорусы... (1993)

Edvardas Gudavičius. Following the Tracks of a Myth (1994)

Эдвардас Гудавичюс. «Это – политика нищих» (1995)

Михаил Спиридонов. "Литва" и "Русь" в Беларуси в 16 в. (1996)

Вячаслаў Насевiч. Пытанняў больш, чым адказаў (1998)

Алесь Белы. Хронiка Белай Русi : нарыс гiсторыi адной геаграфiчнай назвы (Мiнск, 2000)

Валеры Пазнякоў. У пошуках Белай Русi (2001)

Dokumenty

Mikalojus Dauksza. Przedmowa do czytelnika łaskawego (1599)

Philipp Ruhig Betrachtung der Littauischen Sprache, in ihrem Ursprunge, Wesen und Eigenschaften (1745)

Herszek Leybowicz Provincia Litvana (c. 1760) [Mapa]

Adam Mickiewicz. Lekcja o narodzie Litewskim (1843): po litewsku, po rosyjsku, po angielsku

Jurgis Zauerveinas. Lietuvninkais mes esam gimę (Hymn Małej Litwy) (1879) [też po rosyjsku]

Vincas Kudirka. Pieśń narodowa (Hymn Litwy) (1898)

Akt Niepodległości Litwy (16 lutego 1918 r.): po litewsku, po rosyjsku, po angielsku

       

 

Back Wprowadzenie     Mapy Next    

 
Historia
Wprowadzenie
Chronologia
Źródła
Epoka wikingów
Początki państwa
Wielcy książęta
Społeczeństwo
Wprowadzenie
Warstwy społeczne
Ustrój państwowy
Sztuka wojenna
Religia
Piśmiennictwo i języki
Zamki
Wprowadzenie
Zamek Woruta
Historia
Nowośći
Sprawozdania archeologiczne
Artykuły
Poezja
Drewniane zamki
Murowane zamki
Dziedzictwo WXL
Wprowadzenie
Artykuły
Mapy
Dyskusje
 
O autorze strony
Biografia
Kontakty
 
 
 
Zachęcam do wpisów w księdzie gości: