English  English   Russian  По-русски  
Viduramžių Lietuva
VIDURAMŽIŲ LIETUVOS PALIKIMAS

             


Lietuvos vėliava
LIETUVOS HIMNAS
Vincas Kudirka

Tautiška giesmė

Lietuva, tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumus prašalina
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi.

Pirmoji publikacija: Varpas, 1898, Nr. 6.


      Vincas Kudirka (1858-1899) - vienas iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų, nelegalaus laikraščio "Varpas" redaktorius, publicistas, poetas. Šiame laikraštyje 1898 m. jis ir paskelbė "Tautišką giesmę" (tekstą ir natas), vėliau tapusią Lietuvos himnu. Kudirka - taip pat ir himno melodijos autorius. Pirmą kartą himnas viešai sudainuotas 1905 m. Vilniaus miesto teatre. 1940 m., po sovietinės okupacijos, himnas buvo uždraustas, bet 1944 m. Justo Paleckio pastangomis Vinco Kudirkos "Tautiška giesmė" buvo pripažinta oficialiu Lietuvos TSR himnu ir išsaugojo šį statusą iki 1950 m. liepos. Tada ji buvo pakeista tipišku sovietiniu himnu, šlovinusiu Staliną ir kompartiją. Nuo 1988 m. "Tautiška giesmė" vėl tapo oficialiu Lietuvos himnu.


Back Straipsniai     Žemėlapiai Next    

 
Istorija
Įvadas
Chronologija
Šaltiniai
Vikingų epocha
Valstybės ištakos
Didieji kunigaikščiai
Visuomenė
Įvadas
Socialiniai sluoksniai
Valstybės santvarka
Karyba
Religija
Raštas ir kalbos
Pilys
Įvadas
Vorutos pilis
Istorija
Naujienos
Tyrinėjimų ataskaitos
Straipsniai
Poezija
Medinės pilys
Mūrinės pilys
LDK palikimas
Įvadas
Straipsniai
Žemėlapiai
Diskusijos
 
Apie svetainės autorių
Biografija
Kontaktai
 
 
 
Pasirašykite svečių knygoje:
 
 
     Learn Another Language