Lithuanian  Lietuviškai   English  English   Russian  По-русски  
Średniowieczna Litwa
DZIEDZICTWO ŚREDNIOWIECZNEJ LITWY

             


Flag Litvy
HYMN LITWY
Vincas Kudirka

Pieśń narodowa

Litwo, ojczyzno nasza,
ty jesteś ziemią bohaterów.
Z przeszłości twoi synowie
niech czerpią siły

Niech twoi synowie idą
tylko drogami prawości.
Niech pracują dla twojego dobra
i dla dobra wszystkich ludzi.

Niech słońce litewskie
rozproszy mroki,
a światło i prawda
Niech nas wiodą.

Niech miłość Litwy
płonie w naszych sercach.
W imię Litwy
niech rośnie jedność.

Pierwsza publikacja w języku litewskim w gazecie Varpas, 1898, Nr. 6.
Przekład z Wikipedii


LIETUVOS HIMNAS
Vincas Kudirka

Tautiška giesmė

Lietuva, tėvyne mūsų,
Tu didvyrių žeme,
Iš praeities Tavo sūnūs
Te stiprybę semia.

Tegul Tavo vaikai eina
Vien takais dorybės,
Tegul dirba Tavo naudai
Ir žmonių gėrybei.

Tegul saulė Lietuvoj
Tamsumus prašalina
Ir šviesa, ir tiesa
Mūs žingsnius telydi.

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse,
Vardan tos Lietuvos
Vienybė težydi.

Pirmoji publikacija: Varpas, 1898, Nr. 6.


      Vincas Kudirka (1858-1899) - jeden z ideologów litewskiego ruchu narodowego, redaktor nielegalnej gazety "Varpas" ("Dzwon"), publicysta, poeta.


Back Artykuły     Mapy Next    

 
Historia
Wprowadzenie
Chronologia
Źródła
Epoka wikingów
Początki państwa
Wielcy książęta
Społeczeństwo
Wprowadzenie
Warstwy społeczne
Ustrój państwowy
Sztuka wojenna
Religia
Piśmiennictwo i języki
Zamki
Wprowadzenie
Zamek Woruta
Historia
Nowośći
Sprawozdania archeologiczne
Artykuły
Poezja
Drewniane zamki
Murowane zamki
Dziedzictwo WXL
Wprowadzenie
Artykuły
Mapy
Dyskusje
 
O autorze strony
Biografia
Kontakty
 
 
 
Zachęcam do wpisów w księdzie gości: