English  English   Russian  По-русски  
Viduramžių Lietuva
VIDURAMŽIŲ LIETUVOS ISTORIJA

              Lietuvos valstybės ištakos: Knygos santrauka |  Nuomonės apie knygą |  Knygos rašymas


Dr. Sveno Ekdahlio laiškas autoriui

Vertimas

Nuo: "Dr. Sven Ekdahl" <>
Kam: <>
Siųsta: 2001 m. balandžio 15 d., sekmadienį 5:04 vakaro
Tema: Lietuvos valstybės ištakos

Mielas Tomai Baranauskai,

šiandien aš perskaičiau jūsų knygos ,,Lietuvos valstybės ištakos” anglišką santrauką ir noriu pasveikinti jus su puikiu darbu. Aš perskaičiau ją su labai dideliu susidomėjimu, ir laikau jūsų argumentus įtikinančiais (nors ir nesu specialistas). Pavyzdžiui, vidaus kovas Polocko kunigaikštystėje apie 1183, kaip lūžio momentą, kai Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė galėjo pradėti kilti.

Labai gerai, kad įdėjote pakankamai ilgą santrauką anglų kalba. Esu įsitikinęs, kad jūsų ateities tyrinėjimai bus taip pat svarbūs ir linkiu jums daug sėkmės!

Sven Ekdahl


----- Original Message -----
From: "Dr. Sven Ekdahl" <>
To: <>
Sent: Sunday, April 15, 2001 5:04 PM
Subject: Lietuvos valstybes istakos

Dear Tomas Baranauskas,

today I have read the English summary of your book "Lietuvos valstybes istakos", and I want to congratulate you to an excellent work. I have read it with very great interest, and I regard your arguments as convincing (although I am not an expert). So, for instance, the internal quarrel in the Duchy of Polotsk around 1183 as the turning point, when the Grand Duchy of Lithuania could start arising.

It is very good that you have brought a rather long summary in English. I am sure that your future research will be important too, and I wish you good luck!

Sven Ekdahl


Lietuvos valstybės ištakos: nuomonės     Knygos rašymas     

 
Istorija
Įvadas
Chronologija
Šaltiniai
Vikingų epocha
Valstybės ištakos
Didieji kunigaikščiai
Visuomenė
Įvadas
Socialiniai sluoksniai
Valstybės santvarka
Karyba
Religija
Raštas ir kalbos
Pilys
Įvadas
Vorutos pilis
Istorija
Naujienos
Tyrinėjimų ataskaitos
Straipsniai
Poezija
Medinės pilys
Mūrinės pilys
LDK palikimas
Įvadas
Straipsniai
Žemėlapiai
Diskusijos
 
Apie svetainės autorių
Biografija
Kontaktai
 
 
 
Pasirašykite svečių knygoje: