English  English   Russian  По-русски   Polish  Po polsku   Belarusian  Па-беларуску   Norwegian  Norsk  
Viduramžių Lietuva
VIDURAMŽIŲ LIETUVOS ISTORIJA

             


Sveiki atvykę į Viduramžių Lietuvą!

       Ši interneto svetainė skirta Viduramžių Lietuvos istorijai. Be Lietuvos sunku suprasti ir visos viduramžių Vidurio bei Rytų Europos istoriją. Viduramžių Lietuva apėmė ir dabartinės Baltarusijos bei didesnės Ukrainos dalies teritoriją, daug kuo nulėmė Lenkijos bei kitų regiono šalių istorinį likimą.
       Lietuva buvo pirmą kartą paminėta 1009 m., sukūrė valstybę apie 1183 m. ir išaugo į galingą imperiją XIV amžiuje. Ji išliko ir sustiprėjo nuolatinėje kovoje su Kryžiuočių ordinu, remiamu beveik visos katalikiškosios Europos, totorių ordomis ir Rusija.
       1386 m. Lenkijos bajorai karaliumi išsirinko pagoniškos Lietuvos valdovą Jogailą, kuris po to buvo pakrikštytas ir pakrikštijo ir Lietuvą. Tai padėjo pagrindus būsimai Lenkijos ir Lietuvos Valstybei. XV a. Jogailos įpėdiniai sėkmingai plėtė savo politinę įtaką.
       Viduramžių pabaigoje beveik visa Vidurio Europa buvo valdoma lietuviškos kilmės dinastijos – Jogailaičių. Trijų brolių Jogailaičių – Čekijos ir Vengrijos karaliaus Vladislovo, Lenkijos karaliaus Jono Alberto ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Aleksandro – valdos sudarė Jogailaičių politinę sistemą, kuri gyvavo 1492–1526 m.

Jogailaičių valdomos valstybės XV a. pabaigoje
Jogailaičių valdomos valstybės XV a. pabaigoje: 1 – Šventosios Romos Imperijos ribos, 2 – Jogailaičių valdomų valstybių ribos, 3 – Maskvai 1494 m. atitekusios žemės, 4 – Lenkijos Karalystės lenai.
Šaltinis: Wielka historia Polski. 3: Dzieje Polski późnośredniowiecznej (1370–1506) / Krzysztof Baczkowski. Kraków, 1999, p. 247.

Citata

'Baltijos Europos' širdį sudaro Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemės (kartu su Lenkijos karalyste) ir Vokiečių Ordinas. Danijos dominium maris baltici, būdinga tryliktam amžiui, keturioliktame ir penkioliktame amžiuje pamažu užleido vietą vokiečių dominuojamai Hanzai ir jungtinei Lietuvos-Lenkijos monarchijai. Pasinaudojant Viduržemio jūros metafora, Skandinavijos pusiasalis Pietų Baltijos Romai suvaidino Kartaginos vaidmenį.

S. C. Rowell, Baltic Europe, in: The New Cambridge Medieval History, vol. 6: c. 1300 – c. 1415, edited by Michael Jones, Cambridge University Press, 2000, p. 701.

       Šios svetainės angliška versija pradėjo veikti 2000 m. birželio 22 d., lietuviškoji – 2001 m. rugsėjo 14 d. Jūsų pastabos ir pasiūlymai visada laukiami. Jūs galite asmeniškai, pasirašyti svečių knygoje, arba padiskutuoti jus dominančiais Lietuvos istorijos klausimais Lietuvos istorijos forume.

       Tomas Baranauskas

       Banko sąskaitos numeris: LT037300010002026526 (Swedbankas)

 

Chronologija     

 
Istorija
Įvadas
Chronologija
Šaltiniai
Vikingų epocha
Valstybės ištakos
Didieji kunigaikščiai
Visuomenė
Įvadas
Socialiniai sluoksniai
Valstybės santvarka
Karyba
Religija
Raštas ir kalbos
Pilys
Įvadas
Vorutos pilis
Istorija
Naujienos
Tyrinėjimų ataskaitos
Straipsniai
Poezija
Medinės pilys
Mūrinės pilys
LDK palikimas
Įvadas
Straipsniai
Žemėlapiai
Diskusijos
 
Apie svetainės autorių
Biografija
Kontaktai
 
 
 
Pasirašykite svečių knygoje:
 

Locations of visitors to this page